Skonsam takrengöring för ett renare tak – Upplev fördelarna av softwash!

Upptäck fördelarna med Softwash, det skonsamma alternativet för takrengöring. Med en minimerad risk för skador på takpannor och taket i sin helhet, sträcker sig Softwash bortom det konventionella.

Offert

Vi ger dig en offert, där vi bl.a tar vi hänsyn till mikrobiell påväxt, taklutning och takarea.

Förbesiktning

Vi genomför en förbesiktning inför varje jobb för er trygghet.

Behandling

Vi behandlar ditt tak med noggrann omsorg, anpassad efter dess unika förutsättningar.

Städning

Obemärkt Städning Inga spår, inga rester. En smidig städning efter varje takvätt

Skonsam Omsorg för Varje Tak

Aquafix ger varje tak den omsorg och elegans det förtjänar.

Vår professionella takbehandling fokuserar på att förbättra såväl det estetiska som tekniska värdet på din fastighet. Ett välskött tak är inte bara det första intrycket; det formar helhetsintrycket av fastigheten.

Vad är softwash?

Softwash är den skonsamma tekniken som lyfter fram renheten i dina fasader och tak. Genom att förena lågt tryck med en specialiserad lösning elimineras levande organismer effektivt från takytan. Effekterna av behandlingen blir tydliga efter 3-6 månader, och inom 2-3 år får du njuta av det fullständiga resultatet.

Vi rekommenderar regelbundet underhåll var fjärde år för att säkerställa att påväxt undviks och bevara takets strålande skick.

Softwash minimerar risken för skador på takets ytskikt. Genom att avstå från högtryckstvätt eliminerar vi risken för takskador och minskar möjligheten till snabb återväxt av mikrobiell påväxt. Vårt fokus ligger på att bevara takets integritet och estetik på ett skonsamt och hållbart sätt. Låt oss vårda ditt tak med precision och omsorg, så det behåller sin lyster år efter år.

Aquafix,effektiv takstädning,Softwash

Hur prissätter vi?

Professionell Takbehandling: Transparent Prissättning

Vi har utformat en tydlig prismall för takbehandling baserad på takarean.
Om ditt tak kräver extra mekaniska åtgärder, som exempelvis borttagning av mossa, löv eller annat skräp, tillkommer en kostnad. Vi erbjuder transparent prissättning för att säkerställa en rättvis och tydlig uppskattning av dina behov.

Rotavdrag Tillgängligt: Spara 30% på Arbetskostnaden

Självklart kan du dra nytta av rotavdraget och spara 30% på arbetskostnaden direkt på fakturan.

1. Förarbete

Om det krävs förarbete innan behandling

2. Lutning på tak

Svårighet att komma åt alla takytor

3. Yta

Kvadratmeter som ska rengöras

Frågor & Svar

Vid fler frågor eller funderingar får ni gärna ringa oss!

För att bevara funktion och utseende är regelbunden takvård avgörande. Vår effektiva behandling skyddar tak och husstruktur från påväxt och beläggningar som alger, mögel och lav. I det nordiska klimatet, med intensivt slitage från vind och nederbörd, är ordentlig takvård viktigt för att undvika kostsamma takbyten. Aquafix förlänger takets livslängd, tryggar husets skick och minimerar långsiktiga kostnader.

Vi erbjuder inte bara takrengöring utan utför också behandlingar för fasader, trall och olika markytor. Vårt omfattande utbud av tjänster sträcker sig över olika ytor för att säkerställa att hela din fastighet hålls i optimalt skick. Lita på oss för professionell behandling av olika ytor och ge hela din egendom det omsorg den förtjänar.

Vi väljer Softwash-metoden för takbehandling då den är skonsammare mot takytan, minimerar risken för skador på beläggningen och eliminerar risken för vattenintrång i takstommen, något som högtryckstvätt kan göra. Dessutom ger Softwash en längre effekt genom att djupt eliminera alger och mögel, vilket förhindrar framtida tillväxt – en överlägsen metod för hållbarhet och effektivitet.

För att erbjuda dig öppenhet och bekvämlighet har vi skapat en prismall för att snabbt ge dig en prisuppskattning. Till prismall

Tidsåtgången för vårt arbete varierar beroende på takets area, lutning och grad av påväxt. Normalt tar processen mellan 2-6 timmar. För större takområden anpassar vi vår tidsplan för att säkerställa noggrannhet och effektivitet, och därmed garantera ett optimalt resultat för ditt tak.

Vi använder en biologiskt nedbrytbar lösning i vårt arbete. Appliceringen sker självklart med stor varsamhet för att minimera eventuell avrinning och säkerställa miljövänlig behandling.

För att avlägsna påväxt och skräp från taket använder vi mekaniska verktyg som borste eller lövblås. Efter rengöringen appliceras ett speciellt bekämpningsmedel utformat för att behandla påväxt på taket. Medlet avdödar påväxten, och den lossnar naturligt med hjälp av väder och vind.

Resultattiden varierar beroende på takets skick och graden av påväxt. En märkbar skillnad syns efter 3-6 månader, med det slutgiltiga resultatet synligt inom 2-4 år, beroende på typ av påväxt. För att upprätthålla ett påväxtfritt tak rekommenderar vi regelbundet underhåll var 4:e år. På så sätt säkerställer du att ditt tak förblir i optimalt skick och behåller sin rena, välvårdade estetik över tid.

Din nöjdhet är vår prioritet. Om du inte är nöjd med resultatet erbjuder vi självklart ett kostnadsfritt återbesök efter 4 år. Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar och säkerställa att ditt tak förblir i bästa möjliga skick över tid.

Om du som kund är berättigad till rotavdrag, kommer vi att justera avdraget direkt på fakturan.