Skonsam takrengöring i Stockholm – Upplev fördelarna med Softwash!

Upptäck fördelarna med Softwash, den skonsamma metoden för takrengöring i Stockholm. Som utesluter risk för skador på takpannor och takets ytskikt, erbjuder Softwash en effektiv och hållbar lösning som går bortom traditionella rengöringsmetoder.

Offert

Vi ger dig en offert, där vi bl.a tar vi hänsyn till mikrobiell påväxt, taklutning och takarea.

Förbesiktning

Vi genomför en förbesiktning inför varje jobb för er trygghet.

Behandling

Vi behandlar ditt tak med noggrann omsorg, anpassad efter dess unika förutsättningar.

Städning

Obemärkt Städning Inga spår, inga rester. En smidig städning efter varje takvätt

Aquafix ger varje tak den omsorg och elegans det förtjänar.

Vår professionella takbehandling fokuserar på att förbättra såväl det estetiska som tekniska värdet på din fastighet. Ett välskött tak är inte bara det första intrycket; det formar helhetsintrycket av fastigheten.

Vad är Softwash?

Softwash är den skonsamma tekniken för takbehandling och taktvätt i Stockholm som effektivt lyfter fram renheten i dina fasader och tak. Genom att förena lågt tryck med en specialiserad lösning elimineras levande organismer, såsom mossa, alger och lavar, från takytan. Effekterna av behandlingen blir tydliga efter cirka 1 år, och inom 2-3 år får du njuta av det fullständiga resultatet.

Vi rekommenderar att man regelbundet underhållsbehandlar tak var fjärde år för att effektivt förebygga påväxt och bevara ytans strålande skick.

Softwash tar bort risken för skador på takets ytskikt. Genom att avstå från högtryckstvätt eliminerar vi risken för takskador och minskar möjligheten till snabb återväxt av mikrobiell påväxt. Vårt fokus ligger på att bevara takets integritet och estetik på ett skonsamt och hållbart sätt. Låt oss vårda ditt tak i Stockholm med precision och omsorg, så det behåller sin lyster år efter år. Våra softwash-tjänster inkluderar taktvätt/takbehandling, mossborttagning, fasadtvätt och andra ytbehandlingar.

taktvätt

Hur prissätter vi?

Professionell Takbehandling: Transparent Prissättning

Vi har utformat en tydlig prismall för takbehandling baserad på takarean.
Om ditt tak kräver extra mekaniska åtgärder, som exempelvis borttagning av mossa, löv eller annat skräp, tillkommer en kostnad. Vi erbjuder transparent prissättning för att säkerställa en rättvis och tydlig uppskattning av dina behov.

Rotavdrag Tillgängligt: Spara 30% på Arbetskostnaden

Självklart kan du dra nytta av rotavdraget och spara 30% på arbetskostnaden direkt på fakturan.

1. Förarbete

Om det krävs förarbete innan behandling

2. Lutning på tak

Svårighet att komma åt alla takytor

3. Yta

Kvadratmeter som ska rengöras

Frågor & Svar

Vid fler frågor eller funderingar får ni gärna ringa oss!

För att bevara funktion och utseende är regelbunden takvård avgörande. Vår effektiva behandling skyddar tak och husstruktur från påväxt och beläggningar som alger, mögel och lav. I det nordiska klimatet, med intensivt slitage från vind och nederbörd, är ordentlig takvård viktigt för att undvika kostsamma takbyten. Aquafix förlänger takets livslängd, tryggar husets skick och minimerar långsiktiga kostnader.

Vi erbjuder inte bara takrengöring utan utför också behandlingar för fasader, trall och olika markytor. Vårt omfattande utbud av tjänster sträcker sig över olika ytor för att säkerställa att hela din fastighet hålls i optimalt skick. Lita på oss för professionell behandling av olika ytor och ge hela din egendom det omsorg den förtjänar.

Vi väljer Softwash-metoden för takbehandling då den är skonsammare mot takytan, minimerar risken för skador på beläggningen och eliminerar risken för vattenintrång i takstommen, något som högtryckstvätt kan göra. Dessutom ger Softwash en längre effekt genom att djupt eliminera alger och mögel, vilket förhindrar framtida tillväxt – en överlägsen metod för hållbarhet och effektivitet.

För att erbjuda dig öppenhet och bekvämlighet har vi skapat en prismall för att snabbt ge dig en prisuppskattning. Till prismall

Tidsåtgången för vårt arbete varierar beroende på takets area, lutning och grad av påväxt. Normalt tar processen mellan 2-6 timmar. Om mossa också behöver avlägsnas, måste detta göras mekaniskt, vilket kan förlänga arbetstiden. För större takområden anpassar vi vår tidsplan för att säkerställa noggrannhet och effektivitet, och därmed garantera ett optimalt resultat för ditt tak.

Vi använder en biologiskt nedbrytbar lösning i vårt arbete. Appliceringen sker självklart med stor varsamhet för att minimera eventuell avrinning och säkerställa miljövänlig behandling.

För att avlägsna påväxt och skräp från taket använder vi mekaniska verktyg som borste eller lövblås. Efter rengöringen appliceras ett speciellt bekämpningsmedel utformat för att behandla påväxt på taket. Medlet avdödar påväxten, och den lossnar naturligt med hjälp av väder och vind.

Resultattiden varierar beroende på takets skick och graden av påväxt. En märkbar skillnad syns efter 1 år, med det slutgiltiga resultatet synligt inom 2-4 år, beroende på typ av påväxt. För att upprätthålla ett påväxtfritt tak rekommenderar vi regelbundet underhåll var fjärde år. På så sätt säkerställer du att ditt tak förblir i optimalt skick och behåller sin rena, välvårdade estetik över tid.

Efter behandlingen dör påväxten omgående. Gröna alger försvinner vanligtvis inom 4-6 månader, medan brun, röd och gul lav kan ta upp till 2 år att eliminera helt. Vitlav kan ta ännu längre tid, ibland upp till 4 år. Vi erbjuder en garanti som inkluderar en kostnadsfri tilläggsbehandling om det krävs efter denna tid.

Om du som kund är berättigad till rotavdrag, kommer vi att justera avdraget direkt på fakturan.

Regelbunden takvård i Stockholm inte bara förbättrar fastighetens utseende utan förlänger även takets livslängd. Mossa och alger bryter ner takpannans ytskikt och växer in i porerna. När detta händer kan fukt tränga in, och vid minusgrader expandera och spräcka takpannorna. Detta kan leda till att regnvatten når råsponten och tätskiktet, vilket kan orsaka allvarliga skador. Se bild på hur mossa har förstört en tegelpanna

När ska du anlita en expert?
Att hantera takrengöring själv kan vara lockande, men professionella takrengöringstjänster i Stockholm erbjuder säkerhet och effektivitet. Anlita en expert för att garantera att arbetet utförs säkert och noggrant med rätt verktyg och tekniker.

Regelbundet underhåll och inspektion av tak

Underhållstips
Förläng takets livslängd genom regelbundna rengöringar och inspektioner. Identifiera potentiella problem som sprickor, blockerade hängrännor och skadade takpannor tidigt för att undvika dyra reparationer.

Korrekt avvattning
Säkerställ att hängrännor och avlopp är fria från blockeringar för att förhindra vattenskador. Rengör hängrännor och nedrör regelbundet och kontrollera att de inte har skadats.

Använd rätt säkerhetsutrustning
Vid arbete på tak, använd säkerhetsutrustning som säkerhetssele, halksäkra skor och en stabil stege. Arbeta med en partner för extra säkerhet.

Grönfri-experter
Som certifierade Grönfri-experter erbjuder vi taktvätt som inte bara rengör ditt tak utan också skyddar det långsiktigt. Vår utbildning ger oss kunskap att skräddarsy våra metoder för att effektivt och skonsamt rengöra olika takmaterial.

Miljöanpassad taktvätt
Vi använder miljöanpassade lösningar och tillvägagångssätt som minskar miljöpåverkan. Anlita oss för en trygg och miljöanpassad takvårdstjänst i Stockholm.

Anlitar du oss för din taktvätt i Stockholm får du en kostnadsfri rensning av hängrännor, värde upp till 2 000 kr!

Skyddar och förlänger livslängden
Genom att ta bort mossa, alger och föroreningar med professionell taktvätt minskar du risken för skador och förlänger takets brukstid. Dessa föroreningar kan hålla kvar fukt som bryter ner takmaterial över tid, vilket ökar risken för fukt och vattenläckage.

Rätt säsong för takrengöring i Stockholm
Den bästa tiden för taktvätt är mellan april och oktober, när temperaturen är lämplig för att behandlingsmedlen ska fungera effektivt. Att utföra taktvätt under dessa månader förbereder taket för de regnigare och kallare månaderna och minimerar risken för väderskador.

taktvätt taktvätt