Integritets och privatpolicy

Vad händer med namn, telefonnummer och e-postuppgifter som du delar med oss?

Vi använder dina personuppgifter och e-postadress för att skicka information och digitala produkter till dig. Dina personuppgifter delas endast med de personuppgiftsbiträden som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Om det krävs enligt lag kan vi behöva dela dina personuppgifter med en tredje part, men vi delar inte dina uppgifter med något land utanför EU. Vi behandlar alltid dina uppgifter med största respekt och sekretess och följer gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi har samtycke som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi sparar dina uppgifter så länge du begär information från oss eller så länge du är en kund hos oss.

Användning av cookies:

Aquafix använder cookies för att förbättra webbplatsens användning, anpassa innehåll och riktad annonsering genom Facebook, Instagram och Google. Pixeln/cookies används också för att hjälpa dig att hitta tillbaka till webbplatsen för att ta del av information och tjänster. Om du vill undvika detta kan du ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du väljer bort cookies från Google på Google’s annonsinställningar.

Rensa, tillåt och hantera cookies i Chrome:

Klicka här Länk visar hur du hanterar dina cookies i chrome.

Kontakta oss:

Vi ser allvarligt på hanteringen av personuppgifter och strävar efter att ge dig fullständig och korrekt information. Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begränsning av behandlingen, invändningar eller radering av dina uppgifter, kan du kontakta oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig så snabbt och effektivt som möjligt.